Okinawa Karate Kai Panter


O škole

Okinawa Karate kai Panter je školou tradiční okinawské sebeobrany, která se zaměřuje na studium a zkoumání původních forem tohoto umění. I přes to, že nejsme školou Kobudo, vzhledem k tradici jsou do výuky zařazeny i formy s okinawskými zbraněmi. Krédem školy Panter je: „Bojové umění nelze pochopit pouze cvičením jeho vnější fyzické formy. Neméně důležitou oblastí na cestě bojovníka je i vzdělání v historii a morálně duchovní sféře dané školy nebo směru, pro který se student rozhodl“. Nedílnou součástí výuky ve škole Panter je tedy i studium historie a filosofie okinawských TE.

Historie této skupiny sahá do roku 1985, kdy se začala v královském městě Louny v severních Čechách formovat první skupinka nadšenců pro Karatedó pod vedením senseie Miroslava Šianského. Během let se klub postupně rozrůstal a dostával do podvědomí veřejnosti svými nemalými úspěchy.

Po tragické smrti mistra Šianského roku 1993 převzal výuku jeho žák Tomáš Ulrych, aby tak vzdal čest svému učiteli a pokračoval v jeho započatém díle. Po setkání senseie Ulrycha s mistrem okinawského Shorin & Shorei - ryu, Janem Gyurisem došlo ke změně studijní orientace z japonské školy na okinawskou.

Cílem školy Panter je zachování tradic a původního významu výuky okinawského Karatedó. Mimo základní výuku jsou pro dosažení, co možná, nejlepších výsledků pořádány pravidelné jednodenní stáže a 1x ročně týdenní Panter Karate kemp. Dále škola Panter vydává své interní výukové manuály zaměřené jak na technickou část, tak studium historie a filosofie.

V současnosti tento klub navštěvuje cca 100 karateků, od předškoláků, až po cvičence důchodového věku.

Odkaz, který se instruktoři školy panter snaží předat svým studentům by se dal v krátkosti formulovat takto: „Karatedó v jeho pravé podobě není pouhou sebeobranou metodou. Jde o ucelený, staletím prověřený systém rozvoje jedince ve všech důležitých oblastech lidského života. Krom dobrého fyzického cvičení, které blahodárně působí na lidský organizmus je zde rozvíjena paměť, soustředěnost, sebekázeň, vytrvalost, úcta, loajalita a mnoho dalšího, což lze shrnout pod pojem charakter“.

Pro někoho je Karate dobrým způsobem aktivní relaxace, pro jiného zase způsob jak se dostat, nebo udržet ve formě. Jsou tací, co se chtějí naučit bránit, nebo třeba jen trávit nějak smysluplně svůj volný čas. Ovšem najdou se i tací, kteří si cestu Karate zvolí coby svůj životní styl. Ti nejlepší z této skupiny se často v budoucnu stávají instruktory, nebo učiteli, aby tak mohli myšlenku Karatedó předávat dalším generacím.

Hlavními představenými školy Panter jsou sensei Tom Ulrych a sensei Martin Zeisek. Dalšími osobnostmi školy na mistrovské úrovni, jsou sempai Dan Horák a sempai David Merunko. Výuka v jednotlivých dojo je dále podpořena týmem instruktorů na vyšších žákovských stupních.


Password:

Počet návštěvníků: