Okinawa Karate Kai Panter

Co je KARATEDÓ ?

KARATEDÓ lze nejlépe přeložit jako cestu prázdné ruky, přičemž slovo cesta znázorňuje hlubší duchovní podtext studia tohoto umění. Taktéž i slovo prázdná, které naznačuje nejen to, že se jedná o bojové umění beze zbraně, ale poukazuje i na snahu každého adepta očistit své myšlení a jednání skrze vyprázdnění (zbavení) se špatných vlastností a návyků.

Výše uvedené jasně poukazuje na skutečnost, že cílem studia KARATEDÓ není pouhé osvojení si fyzické dovednosti, potřebné k přemožení agresora, nýbrž výchova jedince a rozvoj celkového charakteru. Toto je hlavním rozdílem mezi studiem kteréhokoli bojového umění, včetně KARATE a v současné době velmi populárními bojovými sporty, kde byla izolována pouze vnější fyzická forma.

KARATEDÓ je tedy válečnické umění pocházející z ostrova Okinawa, které učí studenta jak dovednostem potřebným pro úspěšnou sebeobranu, tak mravním kodexům, kázni a cti, potřebné pro klidný a nenásilný způsob života.

Jak se Karate studuje ?

Výuku lze rozdělit do šesti oblastí :

 1. KIHON – nácvik postojů, krytů, úderů a kopů, v jejich základní podobě.
 2. KATA – forma obranných a útočných kombinací v přesně daném sledu „základní pilíř Karate“.
 3. KUMITE – nácvik principů souboje s partnerem.
 4. MAKIWARA – nácvik technik úderů a kopů do úderového prkna „Makiwara“.
 5. HOJO UNDO - pomocné, přípravné cvičení, např.posilování, dechová cvičení, otužování.
 6. Studium historie a filosofie Karatedó.

Těchto 6 bodů vytváří jeden neoddělitelný celek, kde jedno bez druhého ztrácí na významu.

Doplňujícím tématem každého karateki by mělo být studium tradičních okinawských zbraní, jelikož historicky patří k tomuto bojovému umění.

Technická vyspělost našich studentů je odstupňována 8 žákovskými stupni po nichž následuje mistrovská úroveň DAN, kterou dále nedělíme. Na mistrovské úrovni je tedy ukazatelem vyspělosti našich studentů jejich technická a teoretická znalost, vyzrálost forem kata a celkový duševní postoj k životu.

Jak uspět při studiu Karate ?

 1. Být pilný a snaživý !
 2. Připravit se na to, že studium Karate vyžaduje více, nežli navštívit jednou či dvakrát v týdnu lekci. Studovat i doma !
 3. Být nadšen pro cvičení, ať je jakkoli složité či namáhavé.
 4. Na lekcích být pozorný a vynaložit maximum úsilí pro pochopení probíraného tématu.
 5. Individuelně utužovat a posilovat své svalstvo.
 6. Hledat v Karate více, nežli pouhou formu boje. Rozvíjet své morální vnímání, úctu k učiteli a ostatním studentům.
 7. Co nejčastěji se účastnit různých Karate setkání, seminářů, stáží a kempů.
 8. Uvědomit si, že stát se „umělcem bojovníkem“, stejně tak jako houslovým virtuózem, nelze v krátkém čase.
 9. NIKDY, NIKDY, NIKDY se nevzdat ! Uspěje každý, kdo rozvine svou vytrvalost bez ohledu na okolnosti.
 10. Snažit se pochopit, že Karate nelze pouze cvičit, Karate je potřeba žít.

Password:

Počet návštěvníků: