Okinawa Karate Kai Panter


Budokai

BUDOKAI o.s. je nezávislým sdružením nadšenců pro bojová umění vzniknuvším na počátku roku 2007. Impulzem pro jeho založení byla snaha několika zručských karateků školy Okinawa Karate kai Panter o vytvoření kvalitnějších podmínek pro studium Okinawa-te ve své oblasti, leč již nyní tyto aktivity přesahují rámec místa svého vzniku, a tak mezi některé z cílů tohoto sdružení lze zařadit i snahu o zkvalitňování podmínek pro studium bojových umění ve všech dílčích oblastech své působnosti, propagaci v řadách široké veřejnosti, nebo osvětu o prospěchu cvičení v kterémkoli věku, přičemž jedním z hlavních cílů je pozitivně působit na děti a mládež nejen v oblasti všestranného fyzického rozvoje, ale především ve sféře morální. Členem BUDOKAI se může stát každý bez rozdílu věku, pohlaví či příslušnosti k určitému stylu, a to v případě své sounáležitosti s cíli a pravidly tohoto sdružení, které lze podrobněji prostudovat ve stanovách BUDOKAI o.s.

Snahou každého z nás by mělo být přispět dle vlastních možností k tomu, aby naše společné zájmy, tedy studium a praktikování bojových umění v naší oblasti neustále vzkvétalo a dostávalo se do povědomí ostatních spoluobčanů jako všeobecně prospěšná činnost nerozlišující věk či pohlaví.

Člen BUDOKAI by měl dbát o svou čest, být občanem pevného charakteru a dobré pověsti, řídící se pravidly budó a principy zdravého přístupu k životu svému i ostatních.

  • Stanovy Budokai O.S.
  • 
    Password:

    Počet návštěvníků: